Laduš - Razítka tisk

on-line objednávka razítka

TISKOPISY

ucetni knihy

Účetní knihy

 • Daňová evidence
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Kniha přijatých faktur
 • Kniha vydaných faktur
 • Pokladní kniha
 • Inventární kniha
 • Zakázková kniha
 • Skladové karty
 • Inventární karty
 • Kniha evidence DPH
 • Výkaz ve zkráceném i plném rozsahu
 • Rozvaha ve zkráceném a plném rozsahu
 • Denní záznam tržby
 • Kniha denních odvodů tržeb
bezpecnost

Bezpečnost práce a revize

 • Záznamník o provozu tvářecího stroje
 • Doklad o kontrole a revizi el. Spotřebiče
 • Karta zaměstnance OOPP
 • Zápisník bezpečnosti práce
 • Revizní karta el. přenosného nářadí
 • Deník zdvihacího zařízení
 • Kniha úrazů a poranění
 • Požární kniha
 • Provozní deník stroje
 • Záznamní ruční motorové pily
 • Záznamník o provozu tlakové nádoby
 • Záznamník kontrol regálu
 • Provozní deník kotelny
 • Provozní deník plynové kotelny
doprava

Osobní a nákladní doprava

 • Záznam o době řízení vozidla (stazka)
 • Alonž
 • Kniha jízd firemního vozidla
 • Kniha jízd soukromého vozidla
 • Kontrollbuch
 • Žádanka o přepravu
 • Záznam o provozu vozidla
vseobecne

Všeobecné tiskopisy

 • Směnka cizí i vlastní
 • Kniha evidence služeb denního hlášení
 • Kniha evidence klíčů
 • Kniha evidence pohybů materiálu
 • Reklamační listy
 • Kniha přání a stížností
 • Inspekční kniha
 • Kniha příchodů a odchodů
 • Stavební deník
 • Vstupenka, Šatnový blok
 • Kniha pošty
 • Kadeřnický blok, Pedikérský blok...
 • Ubytovací kniha (pro cizince)
 • Poštovní podací kniha
 • Kniha návštěv
 • Prodejní a provozní doba
 • List nebezpečných odpadů
 • Přihlášky na střední a vysoké školy
mzdy

Mzdové a personální tiskopisy

 • Mzdový list
 • Výplatní listina
 • Souhrnná výplatní listina
 • Pracovní smlouva
 • Dohoda o rozvázání prac. poměru
 • Dohoda o provední práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti
 • Zápočtový list
 • Osobní list
 • Kontrolní listek
 • Dovolenka
 • Propustka
 • Evidence docházky
 • Osobní karta na svěřené předměty
 • Výkaz pracovních hodin
 • Výplatní sáček
ucetni

Účetní doklady

 • Výdajové doklady
 • Příjmové doklady-číslované
 • Příjmové doklady-nečíslované
 • Stvrzenky
 • Paragony
 • Příjemka výdejka
 • Inventurní seznam
 • Faktury
 • Dodací listy
 • Zakázkové listy
 • Cestovní příkaz
zahranicni

Tiskopisy pro zahraniční obchod

 • Prohlášení o údajích o celní hodnotě
 • Doplňkové listy
 • EUR
 • CMR
 • TC 11, 10, 31, 33
 • Osvědčení o globální záruce
 • JSD
zdravotni

Lékařské tiskopisy

 • Recepty
 • Výpis z receptu
 • Výměnný poukaz
 • Poukaz na vyšetření K, Z, FT
 • Vyúčtování v ambulantní péči
 • Objednávka
 • Registrační listy
 • Potravinářský průkaz
 • Tiskopis pro řidiče
 • Poukaz na ortop. pomůcky
 • Poukaz na brýle
 • Žádost o lázeňskou péči
 • Příkaz ke zdravotnímu transportu
 • Recept

a další jiné tiskopisy
KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: +420 311 623 649
E-mail: razitka.tisk@seznam.cz